SFIC är egen avelsorganisation och alla ansökningar gällande

HÄSTPASS, FÖRSVUNNET PASS, ÄGARBEVIS, STAMBOKFÖRING OCH REGISTRERING, SKICKAS TILL:

 

Registrator/Stambokförare
Mirre Mikkola
Ekeby-Renholmsgården
642 96 Malmköping
mobil: 070-0484238 telefontid vardagar 15.00-20.00
registrator@sfic.se

ansokningsblankett.registrering.SFIC   Fyll i, skriv ut, skriv på.


Vad skall skickas med?

 • Registrering av importerad IC införd i utländsk stambok:
 1. Ansökningsblankett
 2. Pass i original skall skickas med
 3. ID-kontroll skall utföras i Sverige och ej vara äldre än 90 dagar. Skall vara utförd av godkänd id-kontrollant eller veterinär.
 4. Ägare – köpekontrakt eller alt. ägarintyg
 • Registrering av häst med pass:
 1. Rastypning -> kontakta rastypning@irishcobsociety.se
 2. Ansökningsblankett
 3. Pass i original skall skickas med
 4. ID-kontroll skall utföras i Sverige och ej vara äldre än 90 dagar. Skall vara utförd av godkänd id-kontrollant eller veterinär. Om hästen har ett svenskt pass och/eller redan befintlig svensk tilläggsregistrering i annat förbund, behövs ej id-kontroll utföras.
 5. Ägare – köpekontrakt eller alt. ägarintyg
 • Häst med svenskt Tinkerpass där föräldrarna är dubbelregistrerade:
 1. Stam skall DNA-verifieras mot föräldrar för införande i högre avdelning än avdelning 3 i stamboken för Irish cob.
 2. Ansökningsblankett
 3. Pass i original skall skickas med
 4. Ägare – köpekontrakt eller alt. ägarintyg
 • Registrering av häst utan pass (ex föl):
 1. Ansökningsblankett
 2. Korrekt ifylld Betäckningsrapport (erhålles av hingsthållaren)
 3. Signalementsbeskrivning utförd av godkänd id-kontrollant eller veterinär.
 4. Chipmärkningsrapport i original, inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.
 5. Resultat av härstamningskontroll med DNA mot far och mor. (krävs ej vid reg av part-breed )
 6. Hjälpreda för härstamningsverifiering hittar du som dokument att ladda ner HÄR
 7. Uppfödar- och ägaruppgifter, om dessa ej överensstämmer med den sökandes kontaktuppgifter i anmälningsblanketten. Fyll i denna blankett: Överlåtan av uppfödarskap
 8. Åldersintyg enligt tänder om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret. Detta intyg ska vara utfärdat av legitimerad veterinär.

HÄR FINNS EN LATHUND/HJÄLPREDA FÖR DIG SOM REGISTRERAR  FÖL FÖR FÖRSTA GÅNGEN

 


KOSTNADER FÖR REGISTRERING OCH PASS

 

För föl e. stambokförda föräldrar och där bet.rapport är inlämnad i tid och licens är betald:

Alla handlingar inkomna före 31/8: 900 kr

Alla handlingar inkomna 1/9-31/12: 1100 kr 

För föl e. en stambokförd förälder och där rapport och licens är betald:

Alla handlingar inkomna före 31/8: 1000 kr

Alla handlingar inkomna 1/9-31/12: 1300 kr

För föl utan stambokförda förälder och där rapport och licens är betald:

Alla handlingar inkomna före 31/8: 1500 kr

Alla handlingar inkomna 1/9-31/12: 1700 kr

För föl e. förälder där rapport eller licens saknas:

Alla handlingar inkomna 31/12: 2000 kr

 

För sent inkomna handlingar: + 300 kr

Tilläggsregistrering : 900 kr

Ägarbyte: 250 kr

Serviceavgift: ex ändring av kön (kastrering), förseningsavgift etc: 100:-

Ej uthämtade rek: 200:- 

Expresshantering: +300 kr (7 arbetsdagar vid komplett ansökan)

Svenskt duplikatpass, annonsering och ny ägarhandling till registrerad ägare: 1500 kr 

Registrering av stuterinamn, år 2024: 1000 kr

 

Saknar du svar? har du inte hört av oss? KOLLA SKRÄPMAILEN