Integritetspolicy för Svenska Föreningen Irish Cob (SFIC)

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Svenska Hästavelsförbundet (SH) SFIC:s avelsorganisation– är det centrala organet för ideella ras föreningar genom särskilt tecknade avtal. I fortsättningen benämnda SH.

SFIC ingår i SH, som lyder under Jordbruksverket, och ska som sådan arbeta för SHs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SH ingående raserna och uppgifterna.

När du anmäler till någon av SFIC:s aktiviteter, såsom riks, kurser mm erhåller förtroendeuppdrag, deltar i aktiviteter etc, innebär det att du godkänner att SFIC lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SFIC ska kunna verka i enlighet med SH:s syfte och mål, vilka framgår av SH:s stadgar. Du bekräftar också att du har läst och tagit del av SH:s information kring lagring av personuppgifter. http://svehast.se/integritetspolicy/

Enligt dataskyddsförordningen behöver SFIC informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) började gälla den 25 maj 2018.

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon av SFIC:s aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt ev publicering på SFIC:s hemsida.

Du som önskar att äldre resultat där ditt namn förekommer skall tas bort, måste underrätta oss om detta då vi inte ändrar retroaktivt.