HÄR ANSÖKER DU OM STAMBOKFÖRING PÅ DIN GODKÄNDA IC-HINGST


Hingstlicenser 2022

 

  • I Sverige visad och stambokförd hingst – 300 kr/år
  • I Sverige stambokförd hingst – 500 kr/år

 

I licenskostnaden ingår hemsideplats på www.irishcobsociety.se


Denna licens löses för varje sto som skall betäckas.


Licens skall vara löst innan första betäckning.

Betalas till Svenska Föreningen för Irish Cobs postgironr: 34 54 53 – 5
eller swish: 123 115 96 07 ange hingstens namn och stamboksnummer vid betalning.

 

Om licens ej är löst för innevarande år, tillkommer licenskostnaden x antal betäckta ston + licensen för betäckningsåret, innan nästföljande års licens kan lösas.

 

Elektronisk betäckningsrapport/betäckningsrapportblock köps hos www.svehast.se och alla ston skall rapporteras oavsett resultat av betäckning senast 30/9 betäckningsåret.