Kontakter till styrelsen, valberedn, rastypning.

 

För kontakt med styrelsen, styrelsen@irishcobsociety.se

Ordförande
Mirre Mikkola
Ekeby-Renholmsgården
642 96 Malmköping
mobil: 070-0484238
mirremikkola@hotmail.comtelefontid vardagar 15.00-20.00
Vice ordförande
Linda Thyselius
De Wijks väg 17 b
612 30 Finspång
mobil: 073-061 70 80
thys_447@hotmail.com
Sekreterare
Tina Sjöholm
Nygård 30
712 93 Hällefors
mobil: 070-286 43 62
sekreterare@irishcobsociety.se
privat: tinanygard@live.se
Kassör
Susanne Karlsson
Östa 201
740 45 Tärnsjö
mobil: 070-713 67 54
sannak2@hotmail.com
Ledamot
Tina Örje
Finspångsv. 668 A
605 80  Svärtinge
mobil: 076-114 84 20
pekingc@hotmail.se
Suppleant

Linda Elving
Kvillevägen 6B
457 43 Fjällbacka
Mobil: 070-2138689
Linda.elving@hotmail.com

Suppleant
Sofie Lindén
Emil Sjögrens väg 18 B
741 43  Knivsta
Mobil: 076-2223639
s_akerblom@hotmail.com
 


Registrator/Stambokförare
Mirre Mikkola
Ekeby-Renholmsgården
642 96 Malmköping
mobil: 070-0484238
registrator@sfic.se

telefontid vardagar 15.00-20.00

 


 

Rastypning: rastypning@irishcobsociety.se

Övriga medlemsfrågor: medlemsservice@irishcobsociety.se

Väntar du på svar? KOLLA SKRÄPMAILEN


Valberedning
Sammankallande
Staffan Thornberg
Åsängen 1
645 91  Strängnäs
mobil: 076-526 12 15
staffan.thornberg@gmail.com

 

Mikael Jansson
Ramstorpsv. 37
155 93  Gamleby
mobil: 072-200 40 55
mikael.jansson@obewiik.se

 

Carina Sporrenhjelm
Barvaåsen Vällhammar
635 04  Eskilstuna
mobil: 070-4818156
svantev8@gmail.com


WEBMASTER