Kontakter till styrelsen, valberedn, rastypning.

 

För kontakt med styrelsen, styrelsen@irishcobsociety.se

Ordförande
Mirre Mikkola
Ekeby-Renholmsgården
642 96 Malmköping
mobil: 070-484 13 93
mirremikkola@hotmail.com
Vice ordförande
Linda Thyselius
Gommavägen 30
612 92 Finspång
mobil: 073-061 70 80
thys_447@hotmail.com
Sekreterare
Tina Sjöholm
Nygård 30
712 93 Hällefors
mobil: 070-286 43 62
sekreterare@irishcobsociety.se
privat: tinanygard@live.se
Kassör
Susanne Karlsson
Hebron 221
740 45 Tärnsjö
mobil: 070-713 67 54
sannak2@hotmail.com
Ledamot
Tina Örje
Finspångsv. 668 A
605 80  Svärtinge
mobil: 076-114 84 20
pekingc@hotmail.se
Ledamot
Ve’ronique (Vicky) Lemcke
Gettnabo 105
385 93  Torsås
Mobil: 070-566 13 40
vicky.lemke@hotmail.com
Suppleant
Lilian Lagergren
Mariehälls Gård
645 94  Strängnäs
Mobil: 070-6412028
lilian@lagergren.se
Suppleant
Sofie Lindén
Emil Sjögrens väg 18 B
741 43  Knivsta
Mobil: 076-2223639
s_akerblom@hotmail.com
 


Stambokförare
Cilla Cederberg
Örebrovägen 206
610 12 Hällestad
mobil: 070-545 06 53
cilla_owns@hotmail.com

 


 

Rastypning: rastypning@irishcobsociety.se

Övriga medlemsfrågor: medlemsservice@irishcobsociety.se

 


Valberedning
Sammankallande
Staffan Thornberg
Åsängen 1
645 91  Strängnäs
mobil: 076-526 12 15
staffan.thornberg@gmail.com

 

Mikael Jansson
Ramstorpsv. 37
155 93  Gamleby
mobil: 072-200 40 55
mikael.jansson@obewiik.se

 

Carina Sporrenhjelm
Barvaåsen Vällhammar
635 04  Eskilstuna
mobil: 070-4818156
svantev8@gmail.com


WEBMASTER