För kontakt med styrelsen, styrelsen@irishcobsociety.se

Har du något du vill skicka in till vår tidning? maila till dollymare@irishcobsociety.se

SFIC pg: 34 54 53 – 5
Swish: 123 115 96 07

Ordförande
Mirre Mikkola, Malmköping
mobil: 070-048 42 38
Telefontid vardagar 15.00-20.00
mirremikkola@hotmail.com
Vice ordförande
Linda Thyselius, Lund
mobil: 073-061 70 80
thys_447@hotmail.com
Sekreterare
Lindha Jansson, Ånimskog

mobil: 070-743 30 82
Kassör
Susanne Karlsson, Tärnsjö
mobil: 070-713 67 54
sannak2@hotmail.com
Ledamot
Linda Elving, Fjällbacka
mobil: 070-213 86 89
Linda.elving@hotmail.com
Suppleant
Tina Sjöholm, Hällefors
mobil 070-286 43 62
tinanygard@live.se
Suppleant
Maria Westergren, Västerås

mobil: 070-544 63 29 
 


Registrator/Stambokförare
Mirre Mikkola
Ekeby-Renholmsgården
642 96 Malmköping
mobil: 070-0484238
registrator@sfic.se

telefontid vardagar 15.00-20.00

 


 

Rastypning: rastypning@irishcobsociety.se

Övriga medlemsfrågor: medlemsservice@irishcobsociety.se

Väntar du på svar? KOLLA SKRÄPMAILEN


Valberedning
Sammankallande

Mikael Jansson
Ramstorpsv. 37
155 93  Gamleby
mobil: 072-200 40 55
mikael.jansson@obewiik.se

June Jansson
Ramtorpsv. 37 
15593 Nykvarn
070-222 35 28

WEBMASTER