RIKS 2021

PROPOSITION

Riksutställning för Irish Cob och Irish Cob Partbred

Lördag den 19 juni-2021, Örsta Kulle – Ryttarkamraterna Kumla

Domare: Morgan Johnsson

LÄNK TILL ANMÄLAN KOMMER HÄR INOM KORT

 

Irish cob

Klasser:

1a. Föl födda år 2021

1b. Sto med föl vid sidan.

 1. Ston födda år 2020
 2. Ston födda år 2019
 3. Ston födda år 2018
 4. Ston födda år 2016-2017
 5. Ston födda år 2015 och äldre
 6. Hingstar/valacker födda år 2020
 7. Hingstar/valacker födda 2019
 8. Hingstar födda år 2018
 9. Valacker födda år 2017-2018
 10. Hingstar födda år 2016 – 2017
 11. Valacker födda år 2016 och äldre
 12. Hingstar födda år 2015 och äldre

 

Irish cob partbred

 1. Irish Cob Partbred, ston födda 2019 – 2020
 2. Irish Cob Partbred, ston födda år 2018 och äldre
 3. Irish Cob Partbred, hingstar/valacker födda 2019 – 2020
 4. Irish Cob Partbred, hingstar/valacker födda år 2018 och äldre

 

Övrigt

 1. Box, övernattning fredag-lördag
 2. Dagbox lördag
 3. Ridprov (endast ston 4 år eller äldre)

 

 1. Anmälningstiden går ut söndag den 30 maj 2021.
 2. Utställningen är öppen för alla svenskregistrerade Irish Cob och Irish cob partbred. Högdräktiga ston (månad 9-11) får ej deltaga.
 3. Anmälan sker i första hand via internetanmälan på www.svehast.se .
 4. För att ej ännu svenskregistrerade Irish cobs skall få deltaga på Riksutställningen skall registreringshandlingar vara inskickade till SFIC och faktura för tilläggsregistreringen betald senast 15 maj 2021, för de hästar som ännu ej har ett svenskt registreringsnummer men är under registrering sändes anmälan till Sanna Karlsson, Östa 201, 740 45 Tärnsjö, sannak2@hotmail.com
 5. Riksutställningen är avelsvärdegrundande för Irish Cob ston.
 6. Anmälningsavgiften för hästar födda 2019, 2020 och 2021 är: Icke medlem 450 kr, för medlem 350 kr/häst.

För övriga hästar är anmälningsavgiften: Icke medlem 600 kr/häst. För medlem 500kr/häst

Young handler, för dig upp till 26 år. Om YH visar hästen vänligen skriv namn och födelseår i rutan för ’ryttare/kusk’.

Ridprov: 150 kr.

Box kan erbjudas till en kostnad av: 300 kr för dagbox eller 500 kr/dygn till långväga gäster, bokas och betalas tillsammans med anmälan.

Anmälningsavgift samt ev avgifter för ridprov och box betalas in på pg 34 54 53-5 (ange ägare/fodervärd och hästnamn).

Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga i utställningen till ordinarie pris. Efteranmälningar mottages eventuellt mot dubbla anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg.

 1. Utställningen börjar med klass 1 kl. 9.30, med reservation för ev. ändringar. Klasser med få anmälningar kan eventuellt komma att slås ihop och det kan bli att klasser får starttider som skall hållas. Vi följer vad som händer kring restriktioner för covid-19 och planerar dagsschemat utefter detta.
 2. Domare är Morgan Johnsson, Svenljunga.
 3. Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär vid parkeringen före urlastning.
 4. Hästar födda 2020 eller tidigare skall från och med urlastningen ledas och visas i träns. 1-åriga ston och valacker får dock visas i grimma.
 5. Bedömningen sker utomhus i gruspaddock. Hjälm skall bäras av alla som leder/visar häst.
 6. Rätt till ändringar förbehålles.

Hederspriser mottages tacksamt, priserna skall vara SFIC tillhanda senast 31 maj så att pris kan planeras in i någon utav klasserna, kontakta Mirre Mikkola 070-484 13 93 eller mirremikkola@hotmail.com

SFIC’s kontaktpersoner: Tina Sjöholm 070-286 43 62, tinanygard@live.se eller Mirre Mikkola-Bergqvist 070-484 13 93, mirremikkola@hotmail.com

Välkomna!