rodingben

Medlemsavgiften är 250 SEK och gäller med en röst per inbetalning. Familjemedlemskap kan tecknas om en i familjen är fullbetalande medlem, pris 100 kr per familjemedlem

Inbetalning före den 30/9 gäller för innevarande år. Inbetalning efter den 1/10 gäller för sista kvartalet + nästkommande år.

Medlemsavgiften inbetalas på Svenska Föreningen för Irish Cobs postgironr: 34 54 53 – 5
eller swish: 123 115 96 07
Skriv ditt namn och din adress och gärna telefonnummer och texta tydligt. Får du inte plats så skicka ett mail till  MEDLEMSSERVICE– tack!

Betalas medlemsavgiften via internetbanken, glöm då inte ange uppgifterna i meddelanderutan!

För dig som bor utanför Sverige:

Självklart är du som bor utanför Sverige (men i Europa) välkommen som medlem.

Här är våra betalningsuppgifter:

BIC: NDEASESS

IBAN: SE16 9500 0099 6034 0345 4535