IRISH COB
RASBESKRIVNING
Enligt The Irish Cob Society
Generellt utseende
Färger – tillåtna: Alla färger tillåtna.

Den Irländska Coben (IC) är med sin unika gång, sin ymniga hårprakt och otaliga färgvarianter en vacker syn, när den är som bäst. IC’n är kompakt och kraftfull, fyllig både vad det gäller muskler och benstomme och duger bra som allroundhäst. Den Irländska Coben är väl balanserad och proportionerlig och står rakt och vinkelrätt och utgör en imponerande syn. IC betecknas som en medeltung till tunghäst.

Överlinje – Huvudet, som ska hållas stolt, bäres högt på en kraftfull, välvd, väl ansatt hals. Halsen skall fortsätta genom en bra manke och sluta där ryggen tar vid, detta skall vara särskilt framträdande hos hingstar.
Ryggen som skall vara kort och slutta mjukt uppåt mot ett välmusklat kors, (ryggraden och/eller höftbenen skall inte framträda). Kruppan är ganska hög och generös, med väl definierade korsmuskler. De övre delarna av lårmusklerna skall vara exceptionellt välmusklade, grova och fylliga. Vinkel från kruppan till svansen, skall slutta mjukt nedåt och skall inte vara överdriven. Detta öppnar för en hög, väl ansatt svans och bidrar till bra, väl rundade skinkor.

Temperament – IC skall vara foglig och samarbetsvillig och ha en vänlig inställning till människor och andra djur.
Mankhöjd – upp till 170 cm.
Huvud – skall vara rakt, ståtligt och väl proportionerat till resten av kroppen. Pannan skall vara bred och mulen, käkarna och kinderna kraftiga.

Mun – bettet skall vara korrekt.
Ögon – ögonen skall vara runda, stora, uttrycksfulla och inte sitta för tätt.
Öron – öronen skall vara välformade och väl ansatta.

Halsen – halsen skall vara kompakt, men inte för kort och skall vara väl musklad, speciellt hos hingstar.
Skuldrorna – skall vara fylliga, kraftfulla och välvinklade.
Manken – skall vara medelstor och inbäddad av muskler och fett.

Bringan – Skall vara kraftfull, väl musklad.
Ryggen – Skall vara kort, muskulös och slutta mjukt uppåt mot ett välmusklat kors.
Bakdel och bakben – bakdelen skall vara mycket fyllig, väl rundad, bred och kraftfull med ett väl musklat kors. Låren skall också vara fylliga, med långa lårmuskler, ha en harmonisk övergång till välvinklade kraftfulla haser.

Kroppen – skall vara kort och kompakt med rund bröstkorg.
Framben – skall vara kraftfulla och ej för korta, och överarmen skall vara välmusklad och av god proportionerlig längd
Knän och haser – skall vara väl utvecklade och generösa men väl proportionerade till resten av hästen.

Kotor och kotleder – skall vara kraftiga men inte för långa. Raka eller övervinklade kotleder är fel.
Hovarna – skall vara välformade, och väl proportionerade till övriga hästen.
Hovskägg – mycket hovskägg är karaktäristiskt och rastypiskt för IC. Detta är speciellt framträdande hos de grövre IC, men kan variera något hos de medeltunga IC samt hos stona. Benbehåringen/hovskägg skall som minst börja från baksidan av hasen eller karpus och falla ned för att tjockt täcka karleder och ballar. Benbehåring/hovskägg skall också falla ned över framdelen av hoven, minst från kronranden.

Man och svans – skall vara rikliga och av ansenlig längd.
Gången – skall vara felfri och fri från uppenbara, medfödda fel. I trav är en något överdrivet hög benaktion, som involverar skuldror och framben, eftersträvansvärt för att få fram den typiska IC-traven. Detta steg ger extra hållning och stil även åt de tyngre IC och därmed ett intryck av lätthet i rörelsen. Viss rörelsedifferens kan tillåtas men ska då vara liksidig och ej överdriven. Generellt skall gången hos IC vara rask och jämn, med bra, rak steglängd

Presentation – Vid bedömning av IC, bör man, svans och hovskägg inte klippas. Manen kan vara flätad, men det är önskvärt att låta man och svans hänga fritt och naturligt.
Färg – De mest typiska färgerna för rasen är, svart, brun/mörkbrun, fux, isabell, skimmel och stickelhåriga både som solida och skäckar