Flyttad till hösten, vi återkommer med ny länk när datum är bestämt

PROPOSITION

Riksutställning för Irish Cob och Irish Cob Partbred

Lördag den 18 maj 2024

Plats: NBS Training Center, Näsbyholm 1, 645 91 Strängnäs

Domare: Tobias Sandahl

 

Irish cob

Klasser:

1a. Föl födda år 2024

1b. Sto med föl vid sidan.

 1. Ston födda år 2023
 2. Ston födda år 2022
 3. Ston födda år 2021
 4. Ston födda år 2019–2020
 5. Ston födda år 2018 och äldre
 6. Hingstar/valacker födda år 2023
 7. Hingstar/valacker födda 2022
 8. Hingstar födda år 2021
 9. Valacker födda år 2019-2020
 10. Hingstar födda år 2019 – 2020
 11. Valacker födda år 2018 och äldre
 12. Hingstar födda år 2018 och äldre

 

Irish cob partbred

 1. Irish Cob Partbred, ston födda 2022 – 2023
 2. Irish Cob Partbred, ston födda år 2021 och äldre
 3. Irish Cob Partbred, hingstar/valacker födda 2022 – 2023
 4. Irish Cob Partbred, hingstar/valacker födda år 2021 och äldre

 

Young Handler

 1. Handler upp till 11 år, ej poängbedömning eller rangering.
 2. Handler 12–17 år (häst skall vara anmäld i någon av de övriga klasserna på plats)
 3. Handler 18–26 år (häst skall vara anmäld i någon av de övriga klasserna på plats)

 

Övrigt som anmäls via blå basen

 1. Box, övernattning fredag-lördag, 500 kr
 2. Dagbox lördag, 350 kr
 3. Ridprov (endast ston 4 år eller äldre). 150 kr

 

 1. Anmälningstiden går ut måndag den 30 april 2024.
 2. Utställningen är öppen för alla svenskregistrerade Irish Cob och Irish cob partbred. Högdräktiga ston (månad 9–11) får ej deltaga.
 3. Anmälan sker via internetanmälan på www.svehast.se
 4. För att ej svenskregistrerade Irish cobs skall få deltaga på Riksutställningen skall registreringshandlingar vara inskickade till SFIC och faktura för tilläggsregistreringen betald senast 20 april 2024 så att svenskregistrering kan ske i tid innan anmälningstidens utgång. Därefter anmäls hästarna via internetanmälan på www.svehast.se
 5. Riksutställningen är avelsvärdegrundande för Irish Cob ston.
 6. Anmälningsavgiften för hästar födda 2022, 2023 och 2024 är: Icke medlem 450 kr/häst, för medlem 350 kr/häst.

För övriga hästar är anmälningsavgiften: Icke medlem 600 kr/häst. För medlem 500kr/häst

Young handler-klass för dig upp till 26 år. Visningsklassrosetter delas ut. Ej tillåtet med hingst i young handlerklassen.  (För erhållande av YH-rosett skall ungdom visa i ordinarie klass/er.)

Ridprov: 150 kr.

Box kan erbjudas till en kostnad av: 350 kr för dagbox eller 500 kr/dygn. Ej noggrant urstädad box debiteras med 500 kr/box.

Anmälningsavgift samt ev avgifter för ridprov och box betalas in på pg 34 54 53-5 (ange ägare/fodervärd och hästnamn).

Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga i utställningen till ordinarie pris. Efteranmälningar mottages eventuellt mot dubbla anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg.

 1. Utställningen börjar med klass 1 kl. 10.00, med reservation för ev. ändringar. Klasser med få anmälningar kan eventuellt komma att slås ihop.
 2. Domare är Tobias Sandahl, Tävelsås.
 3. Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär eller anvisad plats vid parkeringen före urlastning.
 4. Hästar födda 2023 eller tidigare skall från och med urlastningen ledas och visas i träns. 1-åriga ston och valacker får visas i grimma men önskvärt är träns.
 5. Bedömningen sker i ridhus. Hjälm skall bäras av alla som leder/visar häst.
 6. Rätt till ändringar förbehålles.

Cafeteria finns på plats.

Hederspriser mottages tacksamt, priserna skall vara SFIC tillhanda senast 10 maj så att pris kan planeras in i någon utav klasserna, kontakta Mirre Mikkola 070-484 13 93 eller mirremikkola@hotmail.com

Övernattning.

Det finns enkla 2-bäddsrum med gemensam toalett på anläggningen. Övernattning bokas via Susanne och Greger Paus, nasbyholm@hotmail.com , tele: 0152-700 83 eller 070-890 16 14

SFIC’s kontaktpersoner: Tina Sjöholm 070-286 43 62, tinanygard@live.se eller Mirre Mikkola-Bergqvist 070-484 13 93, mirremikkola@hotmail.com

Välkomna!