Ansök om stambokföring av din hingst genom att du fyller i nedanstående blankett samt betalar

500:- till Svenska Föreningen för Irish Cobs postgironr: 34 54 53 – 5
eller swish: 123 115 96 07

Märk betalningen stamboksansökan, samt hingstens namn.

För hingst godkänd i utländsk IC-stambok vv maila in bevis om stambokföring till registratorn