Allmänna bestämmelser
Övergripande regler gällande avelsvärdering framgår i Plan och riktlinjer.

 

Avelsvärdering ston

Ston kan individprövas från och med 3 års ålder.

Härstamning

Alla ston införda i svensk grundstambok och dess bilaga har rätt att visas, men endast ston med

minst en känd far och mor kan tilldelas avelsvärdeklass. Alla 3-åriga ston har möjlighet att erhålla

avelsdiplom.

Hälsotillstånd

Stoets hälsotillstånd ska kontrolleras enligt Plan och riktlinjer.

Avelsdiplom

Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7. Ston som är

högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.

Riksdiplom

Riksdiplom delas ut till alla ston, hingstar och valacker, 3 år eller äldre, som uppnått 40 p eller mer,

ingen delpoäng under 7, på utav SFIC arrangerad Riksutställning.

Färg

Alla färger är tillåtna.

Mått

Hästen ska vid avelsvärderingstillfället mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång och

skenbensomfång, om ej officiellt mätintyg finns . Godkänd höjd är upp till och med 170 cm. Ston som

är högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom eller avelsvärdesklass.

Behåring

Behåring bedöms av domare och helst med en rasrepresentant, om möjlighet finns, och bedöms

enligt skalan :

Utmärkt 10

Mycket bra 9

Bra 8

Ganska bra 7

Godkänd 6

Med tvekan godkänd 5

Ej fullt godkänd 4

Ganska dåligt 3

Dåligt 2

Mycket dåligt 1

Saknas 0

Ston ska visas i naturlig behåring.

Bruksprov

Bruksprov är frivilligt. Bruksprov kan genomföras enligt Svenska Hästavelsförbundets regler 

och anvisningar för sommarpremiering, i direkt anslutning till bedömningen, eller som intygat

tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerat i TDB eller lägst D- nivå på ridtävling inom WRAS.

Ridprov tidigast vid 4 års ålder.

 

Individprövning

Avelsvärdesklass G

tilldelas sto lägst 3 år som har erhållit minst 35p exteriört, ingen delpoäng under 6, samt lägst

delpoäng 7 på rastypen och 6 på behåring.

Avelsvärdesklass GB

tilldelas sto som uppfyller kravet för G och som utfört godkänt bruksprov eller motsvarande

tävlingsresultat.

Avelsvärdesklass GM

tilldelas sto som erhåller minst 40 poäng vid avelsvärdering, ingen delpoäng under 7, samt lägst

delpoäng 7 på behåring och som utfört godkänt bruksprov. – eller sto som erhåller minst 40 poäng

vid två officiella bedömningstillfällen av två olika domare, ingen delpoäng under 7, samt lägst

delpoäng 7 på behåring, och har intygat tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerade i TDB eller

intygat tävlingsresultat på lägst D-nivå på ridtävling inom WRAS.

Avelsvärdesklass 0

tilldelas sto som erhållit 30-34p exteriört och lägre. Sto som erhållit avelsvärdesklass 0

rekommenderas ej för avel.

 

Avkommeprövning

Svenskfödd avkomma äldre än 12 månader ska vara införda i svensk grundstambok. Avkomma yngre

än 12 månader ska vara berättigad till införande i svensk grundstambok. Samtliga avelsvärdeklasser

kan utdelas postumt så länge avkommor finns i livet. Avkommeprövning ska ske på samtliga ston

med minst 5 avkommor. Ston födda t.o.m. 2014 kan avkommeprövas oavsett känd härstamning eller

ej.

Avelsvärdesklass A

tilldelas sto som uppnått sammanlagt minst 80 avkommepoäng på avkommor efter minst två olika

hingstar varav minst tre avkommor med lägst 20 poäng, eller – uppnå minst 80 avkommepoäng,

varav en avkomma med lägst 30 poäng samt en avkomma med lägst 20 poäng.

Avelsvärdesklass ELIT

tilldelas sto som uppnått sammanlagt minst 120 avkommepoäng på avkommor efter minst tre olika

hingstar, varav minst två avkommor med lägst 30 poäng och två avkommor med lägst 20 poäng, eller

– uppnå minst 120 avkommepoäng, varav tre avkommor fått lägst 30 poäng.

 

Avkommepoäng:

10 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 35-37 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst

delpoäng 6 på behåring.

20 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 38-39 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst

delpoäng 6 på behåring.

30 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 samt minst

delpoäng 6 på behåring.

40 p.: Avkomma 3 år och äldre som tilldelats avelsdiplom/ riksdiplom

50 p.: Hingst godkänd enligt rasvisa krav med som lägst individklass G


 

STAMBOKSINDELNING

Stambokens huvudavsnitt består av en Riksstambok och en Grundstambok. Dessutom finns en bilaga

uppdelad i Bilaga till Riksstambok och Bilaga till Grundstambok.

 

HUVUDAVSNITT:

Riksstambok

I Riksstamboken införs hingstar och ston införda i Grundstamboken som genomfört avelsvärdering

med godkänt resultat . Detta motsvarar Main Elit e Stallion Class och Main Elite Mare Class i Irish Cob

Studbook Rules. Riksstamboken är indelad i avdelning I för de hästar som är avelsvärderade i Sverige

och i avdelning II för de hästar som är avelsvärderade i annan IC-stambok .

Grundstambok

Grundstamboken best år av 5 avdelningar

Avdelning  1A

Fadern ska vara införd i Riksstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara införd i

Riksstamboken. Detta motsvarar Main Basic Register Class 1A i Irish cob Studbook Rules.

Avdelning 1B

Fadern ska vara införd i Riksstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara införd i

Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Detta mot svarar Main Basic Register Class 1B i Irish

Cob Studbook Rules.

Avdelning 2A

Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara införd i

Riksstamboken. Detta mot svarar Main Basic Register Class 2A i Irish Cob Studbook Rules.

Avdelning 2B

Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara införd i

Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Detta mot svarar Main Basic Register Class 2B i Irish

Cob Studbook Rules.

Avdelning 3

Föräldradjuren ska vara införda i huvudavsnittet i sin ras stambok. I denna avdelning införs efter

godkänd typbesiktning hingstar och ston införda i godkända stamböcker för Irish Cob Part Bred, Irish

Cob Crossbred, Irish Piebald and Skewbald, Skewbald and Piebald, Irish Sport Horse, Gypsy Cob,

Coloured Horse, Tinker,  samt enbart ston införda i godkända stamböcker för Shire, Clydesdale och

Welsh Cob. Mankhöjden måste vara under 170 cm. Detta motsvarar Main Basic Register Cross

Breeding Programme i Irish Cob Studbook Rules.

Svenskfödd häst med svenskt tinkerpass, där båda föräldrarna är dubbelregistrerade som Irish cob

och tinker, behöver härstamningsverifieras med DNA mot båda föräldrarna för att kunna föras in i en

högre avdelning än 3 i samband med tilläggsregistrering som Irish cob.

 

BILAGA

Bilaga till Riksstambok

I denna avdelning införs hästar införda i Bilaga till Grundstambok som genomfört alla moment vid

avelsvärdering med godkänt resultat utom härstamningsvärderingen. Detta motsvarar

Supplementary Elit e Class i Irish Cob Studbook Rules. Bilagan till riksstamboken är indelad i avdelning

I för de hästar som är avelsvärderade i Sverige och i avdelning II för de hästar som är avelsvärderade i

annan IC-stambok.

Bilaga till Grundstambok

I denna avdelning införs efter godkänd typbesiktning hingstar, ston och valacker som ej kan införas i

Grundstamboken, t .ex. hästar med okänd härstamning. Detta motsvarar Supplementary Basic

Register i Irish Cob Studbook Rules

MODERSTAMBOK

Originalstamboken för Irish cob förs av Horse Sport Ireland på Irland. Svenska Föreningen för Irish

cob håller sig informerad om eventuella förändringar i originalstambokens regelverk.