I strålande solsken arrangerade SFIC rådgivande bedömning för ej avelsvärderade/stambokförda hingstar samt exteriörbedömning och sundhetskontroll för stambokförda hingstar  i Strömsnäsbruk samt Strängnäs.

 

Följande hingstar deltog:

STRÖMSNÄSBRUK:

Bisgaards Golden Rolex MY 24

Tegmans Alerta Asp

Auroraängens Vincent

Kullas Lexington MY 17

Bisgaards Julius

Shuffler MY 31

STRÄNGNÄS:

Little Big Bob MY 07

Hallmyra Ice Koffee

Hermits Silver Adonis MY 37

Medvedeva´s Hillbilly Rich

Björnebo´s Ilex

Golden Storm of Romany Vanner MY 20

Chill Out In Harmony

So Cool In Harmony