Proposition för Svenska föreningen för Irish cobs Halloweenutställning 2023-11-04 på LHK ridskola, Lenhovda.

Domare Tobias Sandahl

 

För listade raser är utställningen officiell. Listan kan komma ändras under anmälningstiden om fler rasföreningar/avelsorgansiationer önskar ha resultaten som officiella.

Inbjudna raser för officiell utställning är följande: Irish cob, Irish cob partbred, Rysk Basjkir, Dartmoor,  Ardenner

För övriga raser inofficiell utställning gäller följande: Maila anmälan till mirremikkola@hotmail.com i anmälan lämnas fullständigt namn på ägaren/anmälaren och hästen + reg. nr, lägg gärna till hästens blå basen id.

 

Utställningsklasser

1a: Föl födda 2022. Fölet ska vid visningstillfället vara minst 30 dagar.

1b: Sto med föl vid sidan

2: 1 och 2 åringar

3: 3 och 4-åringar

4: 5 år och äldre

5: Maskeradklass för barn och ungdomar upp till 26 år. Visningsklass med Halloweentema. Pris till bästa handler samt pris till bästa maskeraddräkt


Övrig info:

Anmälningstiden går ut torsdag den 26 oktober 2023.

Utställningen är öppen för alla svenskregistrerade hästar (skall finnas med i blå basen.)

Anmälan sker via internetanmälan på www.svehast.se

1. Anmälningsavgiften för hästar födda 2021, 2022 och 2023 är 250 kr/häst

2. För övriga hästar är anmälningsavgiften 400 kr/häst

3. Maskerad-klassen (klass 5) för dig upp till 26 år är kostnadsfri om hästen visats i utställningsklass. Om man enbart önskar deltaga i denna klass är anmälningsavgiften 100 kr.

4. Anmälningsavgift betalas in på pg 34 54 53-5 (ange blåbasens löpnummer och gärna även ägare/fodervärd och hästnamn).

Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga i utställningen till ordinarie pris. Efteranmälningar mottages eventuellt mot dubbla anmälningsavgiften.

5. Utställningen börjar med klass 1 kl. 15.00 med reservation för ev. ändringar.

6. Domare är Tobias Sandahl, Tävelsås.

7. Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär vid parkeringen före urlastning.

8. Hästar födda 2022 eller tidigare skall från och med urlastningen ledas och visas i träns. 1-åriga ston och valacker får visas i grimma men önskvärt är träns.

9. Bedömningen sker inomhus. Hjälm skall bäras av alla som leder/visar häst.

10. Rätt till ändringar förbehålles.

 

Servering kommer att finnas

 

SFIC’s kontaktpersoner:

Mirre Mikkola-Bergqvist 070-484 13 93, mirremikkola@hotmail.com

Samt Cecilia von Braun 0708-320788  cecilia@morkaskogs.se

Välkomna!