flash
Född 2010
Imp Skottland
Okänd stam
Ej utfört ridprov
Införd i bilaga till riksstambok.
Hästen saknar avkommor.
 
 
Ägare Sofie Lindén