e: Cillbarra Fox 14
u: Ellie du Vallon
Mått 139/189 / 20,7
Resultat:
2021 riks Kumla  8 7 8 8 8  39 p Behåring 7
2022 Sommar premering Umeå 9 9 8 8 8 8 42p behåring 9
Riks 2023 med föl vid sidan 8 8 8 8 8 40p Behåring 8,67p
Avkommor:
Shiregårdens Robbin brun f 2023  e: Awesome Mii in Harmony MY 36