G. Björnebos Callos MY 16

Callos 160528-1 Callos 170401

Callos i Wången 170423 retu

Född 2014

Mått: 157/187/24

Premierad med: 9,9,8,8,8= 42p Behåring 8. Tilldelad avelsvärdebokstav G

e: Waterhouses Alfie MY 12  

u: Rudstorps Jouline MX 38  

ee: Bruce 

eu: Go Lisa Go  

eee: Terry Woods  

eeu: Queen Bee  

ue: Big John 25-01600  

uu: Queenie 25-02045  

 

Gör 2017 sin första betäckningssäsong.
Till hösten/vintern påbörjas inridning och utbildning.
Tömkörd, ej spänd för vagn ännu.

Registrerad info om hästen i Blå basen

Ägare och uppfödare:

Åsa Jansson
Gårdeby, Björnebo 2
614 95 Söderköping
Tel. 011-750 00, 070-220 71 11
MAIL