Ston kan individprövas från och med 3 års ålder.

 

Härstamning

Alla ston införda i svensk grundstambok och dess bilaga har rätt att visas, men endast ston med minst en känd far och mor kan tilldelas avelsvärdeklass. Alla 3-åriga ston har möjlighet att erhålla avelsdiplom.

Ston utan känd stam erhåller ett protokoll från avelsvärderingen och tilldelas efter stambokföring avelsvärdeklass utav SFIC’s kansli.

 

Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta allmän sundhet, hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde.

 

Avelsdiplom

Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7. Ston som är högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.

 

Riksdiplom

Riksdiplom delas ut till alla ston, hingstar och valacker, 3 år eller äldre, som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7 på utav SFIC arrangerad Riksutställning.

 

Färg

Alla färger är tillåtna.

 

Mått

Hästen ska vid avelsvärderingstillfället mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång, om ej officiellt mätintyg finns. Godkänd höjd är upp till och med 170 cm. Ston som är högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom eller avelsvärdesklass.

 

Behåring

Behåring bedöms av domare och helst med en rasrepresentant, om möjlighet finns, och bedöms enligt skalan:

Utmärkt                                         10

Mycket bra                                     9

Bra                                                   8

Ganska bra                                     7

Godkänd                                         6

Med tvekan godkänd                   5

Ej fullt godkänt                             4

Ganska dåligt                                3

Dåligt                                              2

Mycket dåligt                                1

Saknas                                           0

Ston ska visas i naturlig behåring.

 

Bruksprov

Bruksprov är frivilligt. Bruksprov kan genomföras enligt Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för sommarpremiering, i direkt anslutning till bedömningen, eller som intygat tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerat i TDB eller lägst D-nivå på ridtävling inom WRAS. Ridprov tidigast vid 4 års ålder.

 

Individprövning

 

Avelsvärdesklass G

tilldelas sto lägst 3 år som har erhållit minst 35 p exteriört, ingen delpoäng under 6, samt lägst delpoäng 7 på rastypen och 6 på behåring.

 

Avelsvärdesklass GB

tilldelas sto som uppfyller kravet för G och som utfört godkänt bruksprov eller motsvarande tävlingsresultat.

 

Avelsvärdesklass GM

tilldelas sto som erhåller minst 40 poäng vid avelsvärdering, ingen delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 7 på behåring och som utfört godkänt bruksprov.

Eller sto som erhåller minst 40 poäng vid två officiella bedömningstillfällen av två olika domare, ingen delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 7 på behåring och har intygat tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerade i TDB eller intygat tävlingsresultat på lägst D-nivå på ridtävling inom WRAS.

 

Avelsvärdesklass 0

tilldelas sto som erhållit 30-34p exteriört och lägre. Sto som erhållit avelsvärdesklass 0 rekommenderas ej för avel.

 

Avkommeprövning

Svenskfödd avkomma äldre än 12 månader ska vara införda i svensk grundstambok. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i svensk grundstambok. Samtliga avelsvärdeklasser kan utdelas postumt så länge avkommor finns i livet. Avkommeprövning kan ske på ston med minst 5 avkommor. Ston födda t.o.m. 2014 kan avkommeprövas oavsett känd härstamning eller ej.

 

Avelsvärdesklass A

tilldelas sto som uppnått sammanlagt minst 80 avkommepoäng och har avkommor efter minst två olika hingstar. Stoet skall ha en minst en avkomma med lägst 30 poäng samt en avkomma med lägst 20 poäng.

 

Avelsvärdesklass ELIT

tilldelas sto som uppnått sammanlagt minst 120 avkommepoäng och har avkommor efter minst tre olika hingstar. Stoet skall ha minst två avkommor med lägst 30 poäng och två avkommor med lägst 20 poäng eller tre avkommor med lägst 30 poäng.

 

Avkommepoäng:

10 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 36-37 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

20 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 38-39 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

30 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

40 p.: Avkomma 3 år och äldre som tilldelats avelsdiplom/riksdiplom

50 p.: Hingst godkänd enligt rasvisa krav med som lägst individklass G