Individprövning

Hingst kan individprövas från och med tre års ålder.

 

Härstamning

Hingsten ska vara införd i svensk grundstambok med minst känd far och mor för att erhålla avelsvärderingsbevis och avelsvärdesklass. Hingstar utan känd stam erhåller ett protokoll från avelsvärderingen och tilldelas efter stambokföring avelsvärdeklass utav SFIC’s kansli.

 

Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta allmän sundhet, hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde.

 

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.

 

Färg

Alla färger är tillåtna.

 

Behåring

Hingstens behåring bedöms, om möjligt i samråd med rasledamot/rasrepresentant, enligt skalan:

Utmärkt                                        10

Mycket bra                                   9

Bra                                                 8

Ganska bra                                   7

Godkänd                                       6

Med tvekan godkänd                  5

Ej fullt godkänt                            4

Ganska dåligt                              3

Dåligt                                            2

Mycket dåligt                               1

Saknas                                          0

 

Mått

Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Godkänd mankhöjd är upp till 170 cm. Hingst över 170 cm kan ej tilldelas högre poäng än 7 på bedömningspunkten ”rastyp”.

Hingst ska klassificeras som medeltung eller tung.

 

Bruksprov

Kör- och/eller ridprov enligt grundkrav i Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för avelsvärdering, i direkt anslutning till avelsvärderingen krävs för hingstar fem år och äldre. Bruksprov för hingstar bedöms som godkänt eller icke godkänt, där resultat under 38 poäng räknas som icke godkänt. Ingen delpoäng får vara under 4. Ridprov får ej genomföras av 3-årig hingst. För hingst under 4 år är endast körprov tillåtet. Som godkänt bruksprov räknas även tävlingsresultat på lägst lokal nivå i officiell tävling som registrerats i TDB eller lägst D-nivå för ridtävling inom WRAS.

 

Avelsvärdesklasser individprövning

G

tilldelas hingst till och med det år denne fyller 4 och som erhåller minst 40 exteriörpoäng, ingen delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 8 på rastyp och 8 på behåring.

 

GB

tilldelas hingst tre år eller äldre som erhåller minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7 samt lägst 8 poäng på rastyp och behåring samt utför godkänt bruksprov.

 

GM

tilldelas hingst som uppfyller kraven för G samt har erhållit lägst 42 exteriörpoäng och erhållit 42 poäng eller högre på bruksprov vid avelsvärderingstillfället.

Eller bedömts med lägst 42 p på två officiella utställningar av två olika domare och erhållit 42 poäng eller högre på bruksprov.

Eller erhållit lägst 42 p vid avelsvärdering eller lägst 42 p vid två officiella utställningar och har 2 intygade tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerade i TDB eller har 2 intygade tävlingsresultat på lägst D-nivå för ridtävling inom WRAS.

 

Kvalitetsklass 0

tilldelas hingst som inte uppfyller rasvisa krav.

 

Visningskrav

Samtliga stambokförda hingstar ska visas för sundhetskontroll vart tredje år och totalt 3 ggr under sin livstid med början senast 3 år efter stambokföring. Detta kan ske vid sommarpremiering, SFIC’s riksutställning, utav SFIC’s annat arrangemang öppen för exteriörbedömning eller vid ordinarie avelsvärdering för hingstar. Särskilt protokoll framtaget av SFIC skall användas. Hingst med svensk exteriörbedömningsrad kan även sundhetskontrolleras av veterinär.

Hingst som ej visas för sundhetskontroll, tilldelas avelsvärdeklass 0 och måste därefter visas veterinärt på ordinarie avelsvärdering för att återfå sin avelsvärdeklass.

Stambokförda hingstar utan svensk exteriörbedömningsrad skall vid första sundhetskontroll även tilldelas sådan, av för rasen godkänd domare.

 

Övrigt

Hingst ska visas i sin naturliga behåring.

 

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 10 avkommor införd i den svenska Irish cob-stamboken och som uppnått tre års ålder, ska avelsvärderas med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas avelsvärdesklass A, ELIT eller C.

 

A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet) tilldelas hingst som uppnått sammanlagt minst 120 avkommepoäng, av minst 5 avkommor undan minst tre olika ston.

ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet) tilldelas hingst som uppnått sammanlagt minst 180 avkommepoäng, av minst 7 avkommor undan minst fyra olika ston. C tilldelas hingst som ej uppnår erforderliga avelsvärdepoäng, detta sker i samråd mellan avelsvärderingsnämnd och SFIC’s sittande styrelse.

Avkommepoäng:

10 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 36-37 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

20 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 38-39 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

30 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

40 p.: Avkomma 3 år och äldre som tilldelats avelsdiplom/riksdiplom

50 p.: Hingst godkänd enligt rasvisa krav med som lägst individklass G