Innehåll:

Introduktion.
Rasbeskrivning.
Avelsmål.
Stamboksindelning.
Bilaga.
Irish cob partbred.
Moderstambok.
Avelsvärdering av Irish cob.
Avelsvärdering hingstar.
Avelsvärdering ston.

 

INTRODUKTON

SFIC är av Statens Jordbruksverk erkänd rasförening och godkänd att föra avelsprogram för Irish cob och Irish cob partbred.

I detta avelsprogram finns rasbeskrivning, stamboksindelning och vilka krav som ställs för att kunna införas i grundstambok och eventuell riksstambok samt de rasvisa krav som gäller vid avelsvärdering av hingstar och ston. Övergripande regler för SFIC:s arbete gällande registrering och passutfärdande för Irish cob och Irish cob partbred samt avelsvärdering av Irish cob där SFIC bedriver avelsarbete framgår i Erkännande som avelsorganisation. Vidare framgår i Erkännande som avelsorganisation och i Avelsprogram för Irish cob och Irish cob partbred de skyldigheter och rättigheter som var och en som deltar i ett avelsprogram ska känna till.

SYFTE

Avelsprogrammets syfte är att bevara och förbättra.

 

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

 

RASBESKRIVNING

Generellt utseende

Den Irländska coben (IC) är med sin unika gång, sin ymniga hårprakt och otaliga färgvarianter en vacker syn, när den är som bäst. IC’n är kompakt och kraftfull, fyllig både vad det gäller muskler och benstomme och duger bra som allroundhäst. Den Irländska coben är väl balanserad och proportionerlig och står rakt och vinkelrätt och utgör en imponerande syn. IC betecknas som en medeltung till tung häst.

 

Överlinje

Huvudet, som ska hållas stolt, bärs högt på en kraftfull, välvd, väl ansatt hals. Halsen ska fortsätta genom en bra manke och sluta där ryggen tar vid, detta ska vara särskilt framträdande hos hingstar. Ryggen som ska vara kort och slutta mjukt uppåt mot ett välmusklat kors, (ryggraden och/eller höftbenen ska inte framträda). Kruppan är ganska hög och generös, med väl definierade korsmuskler. De övre delarna av lårmusklerna ska vara exceptionellt välmusklade, grova och fylliga. Vinkel från kruppan till svansen, ska slutta mjukt nedåt och ska inte vara överdriven. Detta öppnar för en hög, väl ansatt svans och bidrar till bra, väl rundade skinkor.

 

Temperament

IC ska vara foglig och samarbetsvillig och ha en vänlig inställning till människor och andra djur.

 

Mankhöjd

Upp till 170 cm.

 

Huvud

Ska vara rakt, ståtligt och väl proportionerat till resten av kroppen. Pannan ska vara bred och mulen, käkarna och kinderna kraftiga.

 

Mun

Bettet ska vara korrekt.

 

Ögon

Ögonen ska vara runda, stora, uttrycksfulla och inte sitta för tätt.

 

Öron

Öronen ska vara välformade och väl ansatta.

 

Halsen

Halsen ska vara kompakt, men inte för kort och ska vara väl musklad, speciellt hos hingstar.

 

Skuldrorna

Ska vara fylliga, kraftfulla och välvinklade.

 

Manken

Ska vara medelstor och inbäddad av muskler och fett.

 

Bringan

Ska vara kraftfull, väl musklad.

 

Ryggen

Ska vara kort, muskulös och slutta mjukt uppåt mot ett välmusklat kors.

 

Bakdel och bakben

Bakdelen ska vara mycket fyllig, väl rundad, bred och kraftfull med ett väl musklat kors. Låren ska också vara fylliga, med långa lårmuskler, ha en harmonisk övergång till välvinklade kraftfulla haser.

 

Kroppen

Ska vara kort och kompakt med rund bröstkorg.

 

Framben

Ska vara kraftfulla och ej för korta, och överarmen ska vara välmusklad och av god proportionerlig längd

 

Knän och haser

Ska vara väl utvecklade och generösa men väl proportionerade till resten av hästen.

 

Kotor och kotleder

Ska vara kraftiga men inte för långa. Raka eller övervinklade kotleder är fel.

 

Hovarna

Ska vara välformade, och väl proportionerade till övriga hästen.

 

Hovskägg

Mycket hovskägg är karaktäristiskt och rastypiskt för IC. Detta är speciellt framträdande hos grövre IC, men kan variera något hos medeltunga IC samt hos ston. Benbehåringen/hovskägg ska som minst börja från baksidan av hasen eller karpus och falla ned för att tjockt täcka karleder och ballar. Benbehåring/hovskägg ska också falla ned över framdelen av hoven, minst från kronranden.

 

Man och svans

Ska vara rikliga och av ansenlig längd.

 

Gången

Ska vara felfri och fri från uppenbara, medfödda fel. I trav är en något överdrivet hög benaktion, som involverar skuldror och framben, eftersträvansvärt för att få fram den typiska IC-traven. Detta steg ger extra hållning och stil även åt tyngre IC och därmed ett intryck av lätthet i rörelsen. Viss rörelsedifferens kan tillåtas men ska då vara liksidig och ej överdriven. Generellt ska gången hos IC vara rask och jämn, med bra, rak steglängd

 

Presentation

Vid bedömning av IC, bör man, svans och hovskägg inte klippas. Manen kan vara flätad, men det är önskvärt att låta man och svans hänga fritt och naturligt.

 

Färg

De mest typiska färgerna för rasen är svart, brun/mörkbrun, fux, isabell och gulbrun. Färgerna kan vara solida eller skäckar. Alla färger är tillåtna.

 

AVELSMÅL

Avelsmålet är en rastypisk häst som bevarat den Irländska cobens traditionella typ och temperament, en mångsidig häst av kallblodstyp, lämpad för såväl körning som ridning. Rasen får aldrig bli lätt i typen så att den förlorar ett av sina mest karaktäristiska drag, benbehåringen. En sund avel med rastypiska individer ska bedrivas. Bedömning av hingstar och ston ska ske för att hitta lämpliga individer att föra in i Riksstamboken.

 

Avelsdjur

Totalt har 1621 st Irish cob och 153 st Irish cob partbred förts in i den svenska stamboken t.o.m. 2022-11-09. Under 2017 betäcktes 52 ston, under 2018 betäcktes 43 ston, under 2019 betäcktes 59 ston, under 2020 betäcktes 56 ston och 2021 betäcktes 95 ston, 2022 betäcktes 79 ston utav 23 hingstar. En kontinuerlig import sker, framförallt från de Brittiska öarna och Nederländerna.

 

STAMBOKSINDELNING

Stambokens huvudavsnitt består av en Riksstambok och en Grundstambok. Dessutom finns en bilaga uppdelad i Bilaga till Riksstambok och Bilaga till Grundstambok.

 

HUVUDAVSNITT:

Riksstambok

I Riksstamboken införs hingstar och ston införda i Grundstamboken som genomfört avelsvärdering med godkänt resultat. Detta motsvarar Main Elite Stallion Class och Main Elite Mare Class i Irish Cob Studbook Rules. Riksstamboken är indelad i avdelning I för de hästar som är avelsvärderade i Sverige och i avdelning II för de hästar som är avelsvärderade i annan IC-stambok.

 

Grundstambok

Grundstamboken består av 5 avdelningar

 

Avdelning 1A

Fadern ska vara införd i Riksstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara införd i Riksstamboken. Detta motsvarar Main Basic Register Class 1A i Irish cob Studbook Rules.

 

Avdelning 1B

Fadern ska vara införd i Riksstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Detta motsvarar Main Basic Register Class 1B i Irish Cob Studbook Rules.

 

Avdelning 2A

Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara införd i Riksstamboken. Detta motsvarar Main Basic Register Class 2A i Irish Cob Studbook Rules.

 

Avdelning 2B

Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Detta motsvarar Main Basic Register Class 2B i Irish Cob Studbook Rules.

 

Avdelning 3

Föräldradjuren ska vara införda i huvudavsnittet i sin ras stambok. I denna avdelning införs efter godkänd typbesiktning hingstar och ston införda i godkända stamböcker för Irish Cob Part Bred, Irish Cob Crossbred, Irish Piebald and Skewbald, Skewbald and Piebald, Irish Sport Horse, Gypsy Cob, Coloured Horse, Tinker samt enbart ston införda i godkända stamböcker för Shire, Clydesdale och Welsh Cob. Mankhöjden måste vara under 170 cm. Detta motsvarar Main Basic Register Cross Breeding Programme i Irish Cob Studbook Rules.

Svenskfödd häst med svenskt tinkerpass, där båda föräldrarna är dubbelregistrerade som Irish cob och tinker, behöver härstamningsverifieras med DNA mot båda föräldrarna för att kunna föras in i en högre avdelning än 3 i samband med tilläggsregistrering som Irish cob.

 

BILAGA

Bilaga till Riksstambok

I denna avdelning införs hästar införda i Bilaga till Grundstambok som genomfört alla moment vid avelsvärdering med godkänt resultat utom härstamningsvärderingen. Detta motsvarar Supplementary Elite Class i Irish Cob Studbook Rules. Bilagan till riksstamboken är indelad i avdelning I för de hästar som är avelsvärderade i Sverige och i avdelning II för de hästar som är avelsvärderade i annan IC-stambok.

 

Bilaga till Grundstambok

I denna avdelning införs efter godkänd typbesiktning hingstar, ston och valacker som ej kan införas i Grundstamboken, t.ex. hästar med okänd härstamning. Detta motsvarar Supplementary Basic Register i Irish Cob Studbook Rules

 

Irish cob partbred

Hästar registrerade som Irish cob partbred (vidare kallad ICpb) kan avlas in till IC-stamboken om de efter en korsning med kallblodsras avlas med stambokförd IC-hingst i tre generationer, eller vid korsning av varmblodsras i 5 generationer.

Avkommor undan importerade ICpb ston utan härstamning och efter stambokförd IC-hingst, kan vid 3 års ålder rastypas för att eventuellt föras in i IC-stamboken.

 

MODERSTAMBOK

Originalstamboken för Irish cob förs av Horse Sport Ireland på Irland. Svenska Föreningen för Irish cob håller sig informerad om eventuella förändringar i originalstambokens regelverk.

 

AVELSVÄRDERING AV IRISH COB

Allmänna bestämmelser

Övergripande regler gällande avelsvärdering framgår i Svenska Hästavelsförbundets Plan och riktlinjer som avelsorganisation.

 

Avelsvärdering hingstar

Individprövning

Hingst kan individprövas från och med tre års ålder.

 

Härstamning

Hingsten ska vara införd i svensk grundstambok med minst känd far och mor för att erhålla avelsvärderingsbevis och avelsvärdesklass. Hingstar utan känd stam erhåller ett protokoll från avelsvärderingen och tilldelas efter stambokföring avelsvärdeklass utav SFIC’s kansli.

 

Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta allmän sundhet, hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde.

 

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.

 

Färg

Alla färger är tillåtna.

 

Behåring

Hingstens behåring bedöms, om möjligt i samråd med rasledamot/rasrepresentant, enligt skalan:

Utmärkt                                        10

Mycket bra                                   9

Bra                                                 8

Ganska bra                                   7

Godkänd                                       6

Med tvekan godkänd                  5

Ej fullt godkänt                            4

Ganska dåligt                              3

Dåligt                                            2

Mycket dåligt                               1

Saknas                                          0

 

Mått

Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Godkänd mankhöjd är upp till 170 cm. Hingst över 170 cm kan ej tilldelas högre poäng än 7 på bedömningspunkten ”rastyp”.

Hingst ska klassificeras som medeltung eller tung.

 

Bruksprov

Kör- och/eller ridprov enligt grundkrav i Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för avelsvärdering, i direkt anslutning till avelsvärderingen krävs för hingstar fem år och äldre. Bruksprov för hingstar bedöms som godkänt eller icke godkänt, där resultat under 38 poäng räknas som icke godkänt. Ingen delpoäng får vara under 4. Ridprov får ej genomföras av 3-årig hingst. För hingst under 4 år är endast körprov tillåtet. Som godkänt bruksprov räknas även tävlingsresultat på lägst lokal nivå i officiell tävling som registrerats i TDB eller lägst D-nivå för ridtävling inom WRAS.

 

Avelsvärdesklasser individprövning

G

tilldelas hingst till och med det år denne fyller 4 och som erhåller minst 40 exteriörpoäng, ingen delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 8 på rastyp och 8 på behåring.

 

GB

tilldelas hingst tre år eller äldre som erhåller minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7 samt lägst 8 poäng på rastyp och behåring samt utför godkänt bruksprov.

 

GM

tilldelas hingst som uppfyller kraven för G samt har erhållit lägst 42 exteriörpoäng och erhållit 42 poäng eller högre på bruksprov vid avelsvärderingstillfället.

Eller bedömts med lägst 42 p på två officiella utställningar av två olika domare och erhållit 42 poäng eller högre på bruksprov.

Eller erhållit lägst 42 p vid avelsvärdering eller lägst 42 p vid två officiella utställningar och har 2 intygade tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerade i TDB eller har 2 intygade tävlingsresultat på lägst D-nivå för ridtävling inom WRAS.

 

Kvalitetsklass 0

tilldelas hingst som inte uppfyller rasvisa krav.

 

Visningskrav

Samtliga stambokförda hingstar ska visas för sundhetskontroll vart tredje år och totalt 3 ggr under sin livstid med början senast 3 år efter stambokföring. Detta kan ske vid sommarpremiering, SFIC’s riksutställning, utav SFIC’s annat arrangemang öppen för exteriörbedömning eller vid ordinarie avelsvärdering för hingstar. Särskilt protokoll framtaget av SFIC skall användas. Hingst med svensk exteriörbedömningsrad kan även sundhetskontrolleras av veterinär.

Hingst som ej visas för sundhetskontroll, tilldelas avelsvärdeklass 0 och måste därefter visas veterinärt på ordinarie avelsvärdering för att återfå sin avelsvärdeklass.

Stambokförda hingstar utan svensk exteriörbedömningsrad skall vid första sundhetskontroll även tilldelas sådan, av för rasen godkänd domare.

 

Övrigt

Hingst ska visas i sin naturliga behåring.

 

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 10 avkommor införd i den svenska Irish cob-stamboken och som uppnått tre års ålder, ska avelsvärderas med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas avelsvärdesklass A, ELIT eller C.

 

A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet) tilldelas hingst som uppnått sammanlagt minst 120 avkommepoäng, av minst 5 avkommor undan minst tre olika ston.

ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet) tilldelas hingst som uppnått sammanlagt minst 180 avkommepoäng, av minst 7 avkommor undan minst fyra olika ston. C tilldelas hingst som ej uppnår erforderliga avelsvärdepoäng, detta sker i samråd mellan avelsvärderingsnämnd och SFIC’s sittande styrelse.

Avkommepoäng:

10 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 36-37 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

20 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 38-39 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

30 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

40 p.: Avkomma 3 år och äldre som tilldelats avelsdiplom/riksdiplom

50 p.: Hingst godkänd enligt rasvisa krav med som lägst individklass G

 

Avelsvärdering ston

Ston kan individprövas från och med 3 års ålder.

 

Härstamning

Alla ston införda i svensk grundstambok och dess bilaga har rätt att visas, men endast ston med minst en känd far och mor kan tilldelas avelsvärdeklass. Alla 3-åriga ston har möjlighet att erhålla avelsdiplom.

Ston utan känd stam erhåller ett protokoll från avelsvärderingen och tilldelas efter stambokföring avelsvärdeklass utav SFIC’s kansli.

 

Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta allmän sundhet, hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde.

 

Avelsdiplom

Avelsdiplom delas ut till 3-årigt sto som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7. Ston som är högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom.

 

Riksdiplom

Riksdiplom delas ut till alla ston, hingstar och valacker, 3 år eller äldre, som uppnått 40 p eller mer, ingen delpoäng under 7 på utav SFIC arrangerad Riksutställning.

 

Färg

Alla färger är tillåtna.

 

Mått

Hästen ska vid avelsvärderingstillfället mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång, om ej officiellt mätintyg finns. Godkänd höjd är upp till och med 170 cm. Ston som är högre än 170 cm kan ej tilldelas avelsdiplom eller avelsvärdesklass.

 

Behåring

Behåring bedöms av domare och helst med en rasrepresentant, om möjlighet finns, och bedöms enligt skalan:

Utmärkt                                         10

Mycket bra                                     9

Bra                                                   8

Ganska bra                                     7

Godkänd                                         6

Med tvekan godkänd                   5

Ej fullt godkänt                             4

Ganska dåligt                                3

Dåligt                                              2

Mycket dåligt                                1

Saknas                                           0

Ston ska visas i naturlig behåring.

 

Bruksprov

Bruksprov är frivilligt. Bruksprov kan genomföras enligt Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för sommarpremiering, i direkt anslutning till bedömningen, eller som intygat tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerat i TDB eller lägst D-nivå på ridtävling inom WRAS. Ridprov tidigast vid 4 års ålder.

 

Individprövning

 

Avelsvärdesklass G

tilldelas sto lägst 3 år som har erhållit minst 35 p exteriört, ingen delpoäng under 6, samt lägst delpoäng 7 på rastypen och 6 på behåring.

 

Avelsvärdesklass GB

tilldelas sto som uppfyller kravet för G och som utfört godkänt bruksprov eller motsvarande tävlingsresultat.

 

Avelsvärdesklass GM

tilldelas sto som erhåller minst 40 poäng vid avelsvärdering, ingen delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 7 på behåring och som utfört godkänt bruksprov.

Eller sto som erhåller minst 40 poäng vid två officiella bedömningstillfällen av två olika domare, ingen delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 7 på behåring och har intygat tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerade i TDB eller intygat tävlingsresultat på lägst D-nivå på ridtävling inom WRAS.

 

Avelsvärdesklass 0

tilldelas sto som erhållit 30-34p exteriört och lägre. Sto som erhållit avelsvärdesklass 0 rekommenderas ej för avel.

 

Avkommeprövning

Svenskfödd avkomma äldre än 12 månader ska vara införda i svensk grundstambok. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande i svensk grundstambok. Samtliga avelsvärdeklasser kan utdelas postumt så länge avkommor finns i livet. Avkommeprövning kan ske på ston med minst 5 avkommor. Ston födda t.o.m. 2014 kan avkommeprövas oavsett känd härstamning eller ej.

 

Avelsvärdesklass A

tilldelas sto som uppnått sammanlagt minst 80 avkommepoäng och har avkommor efter minst två olika hingstar. Stoet skall ha en minst en avkomma med lägst 30 poäng samt en avkomma med lägst 20 poäng.

 

Avelsvärdesklass ELIT

tilldelas sto som uppnått sammanlagt minst 120 avkommepoäng och har avkommor efter minst tre olika hingstar. Stoet skall ha minst två avkommor med lägst 30 poäng och två avkommor med lägst 20 poäng eller tre avkommor med lägst 30 poäng.

 

Avkommepoäng:

10 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 36-37 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

20 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 38-39 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

30 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 samt minst delpoäng 6 på behåring.

40 p.: Avkomma 3 år och äldre som tilldelats avelsdiplom/riksdiplom

50 p.: Hingst godkänd enligt rasvisa krav med som lägst individklass G