ic_logga_stor

 

KALLELSE

Svenska Föreningen för Irish Cob

Årsmöte 2024

Plats:          Digitalt via Teams

Datum:      Söndagen den 24 mars 2023

Tid:              Kl: 1000

Anmälan mailas till:

styrelsen@irishcobsociety.se

Glöm inte att ange namn och email, sitter ni flera tillsammans meddela oss gärna det så att röstlängden blir rätt.

Länk till mötet mailas ut till er som anmält. Detta sker dagen innan mötet därav krävs föranmälan senast 20/3-24.

Viktigt att ni loggar in på mötet med ert för- och efternamn så vi kan stämma av mot medlemsförteckningen. Är också trevligt om ni väljer att ha kameran på så vi kan se varandra.

Poströstning skickas till ordföranden, adress:

Svenska Föreningen för Irish Cob

c/o Mirre Mikkola-Bergqvist

Ekeby-Renholmsgården 1

642 96 Malmköping

Poströst skall vara SFIC tillhanda senast 20 mars 2023 i ett igenklistrat kuvert märkt ”Poströst” egenhändig namnteckning krävs. För röstning via ombud kan en på mötet närvarande medlem rösta för maximalt 2 icke närvarande medlemmar om godtaglig fullmakt finns, egenhändig namnteckning krävs, fullmakten skall även den vara ordförande tillhanda senast den 20 mars 2023. Glöm ej att ange i vilka frågor fullmakten gäller.

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som betalt medlemsavgiften senast 31 januari 2024.

Väl mött!

Styrelsen i SFIC