Rådgivande bedömning hingstar

PROPOSITION

Rådgivande bedömning för Irish Cob hingstar.

Lördag den 23 oktober 2021, Strömsnäsbruk, domare Helena Kättström

och

Lördag den 23 oktober 2021, Strängnäs, domare Anders Thorell

 

Klasser:

  1. Avvanda hingstföl.
  2. 1 år
  3. 2 år
  4. 3 år och äldre
  5. Exteriörbedömning och sundhetskontroll för stambokförda hingstar

 

  1. Anmälningstiden går ut måndag den 4 oktober 2021.
  2. Bedömningen är enbart öppen för hingstar.
  3. Anmälan sker i första hand via internetanmälan på www.svehast.se .
  4. För att ej ännu svenskregistrerade Irish cobs skall få deltaga på rådgivande bedömning skall registreringshandlingar vara inskickade till SFIC och faktura för tilläggsregistreringen betald senast 29 september 2021, för de hästar som ännu ej har ett svenskt registreringsnummer men är under registrering sändes anmälan till Mirre Mikkola-Bergqvist på mail mirremikkola@hotmail.com
  5. Anmälningsavgiften för rådgivande bedömning är för icke medlem 500 kr och för medlem 400 kr, för exteriörbedömning och sundhetskontroll för icke medlem 700 kr och för medlem 600 kr.

Anmälningsavgiften inbetalas på SFIC’s pg nr 34 54 53-5 eller via swish 123 115 96 07.

Alla anmälda kommer få fasta starttider. I klass 1-4 ges enbart skriftigt omdöme och råd inför framtiden. Alla hingstar visas ensamma och får gott om tid för visning och muntligt omdöme.

Boxar erbjudes ej!

 

Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga. Efteranmälningar mottages eventuellt mot dubbla anmälningsavgiften. 50% av anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg.

Bedömningen börjar kl 10.00 på båda platserna

Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär vid parkeringen före urlastning.

Alla hingstar skall ledas i träns (undantaget föl f. 2021) och hjälm skall bäras av alla som hanterar hästarna.

Bedömningen sker utomhus.

Rätt till ändringar förbehålles.

SFIC’s kontaktperson: Mirre Mikkola-Bergqvist 070-484 13 93, mirremikkola@hotmail.com

 

Välkomna!