Proposition för Svenska föreningen för Irish cobs Halloweenutställning 2022-10-29 på Hippologum, Umeå Ryttarförening.

Domare: Lennart Gustafsson, Månstorp.

Inbjudna raser för officiell utställning är följande:American curlyArdennerClydesdale, Dartmoor, Exmoor (Utb 2021 – ej ex. med engelsk domare), Fjordhäst, GotlandsrussHaflingerIrish cob,Irish cob partbred, Rysk basjkirShireWelshponny och cob

För övriga raser inofficiell utställning gäller följande:

Maila anmälan till mirremikkola@hotmail.com

I anmälan lämnas fullständigt namn på ägaren/anmälaren och hästen och lägg gärna till hästens blå basen id.

 

Utställningsklasser

1. Föl födda 2022. Fölet ska vid visningstillfället vara minst 30 dagar.

2. 1-åriga ston

3. 1-åriga hingstar och valacker

4. 2-åriga ston

5. 2-åriga hingstar och valacker

6. 3-åriga ston

7. 3-åriga hingstar och valacker

8. 4-8-åriga ston utan föl

9. 4-8-åriga ston med föl.

10. 4-8-åriga hingstar och valacker

11. 9-14-åriga ston utan föl

12. 9-14-åriga ston med föl

13. 9-14-åriga hingstar och valacker.

14. Veteranklass, 15-åriga och äldre ston

15. Veteranklass, 15 åriga och äldre hingstar och valacker.

16. Exteriörbedömningsklass för ponnyer och hästar som är registrerade i Sverige och har pass, och ej tillhör någon av de inbjudna raserna.

17. Maskeradklass för barn och ungdomar upp till 26 år. Visningsklass med Halloweentema.

 

1. Anmälningstiden går ut onsdag den 5 oktober 2022.

2. Utställningen är öppen för alla svenskregistrerade hästar. För listade raser är utställningen officiell. Listan kan komma ändras under anmälningstiden om fler rasföreningar/avelsorgansationer önskar ha resultaten som officiella.

3. Anmälan sker via internetanmälan på www.svehast.se

För hästar till klass 16 mailas anmälan/uppgifter till mirremikkola@hotmail.com

4. Anmälningsavgiften för hästar födda 2020, 2021 och 2022 är 250 kr/häst

För övriga hästar är anmälningsavgiften 400kr/häst

Maskerad-klassen (klass 17), för dig upp till 26 år, är kostnadsfri.

Anmälningsavgift betalas in på pg 34 54 53-5 (ange blåbasens löpnummer och gärna även ägare/fodervärd och hästnamn).

Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga i utställningen till ordinarie pris. Efteranmälningar mottages eventuellt mot dubbla anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg.

5. Utställningen börjar med klass 1 kl. 15.00, med reservation för ev. ändringar.

6. Domare är Lennart Gustafsson, Månstorp.

7. Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär vid parkeringen före urlastning.

8. Hästar födda 2021 eller tidigare skall från och med urlastningen ledas och visas i träns. 1-åriga ston och valacker får visas i grimma men önskvärt är träns.

9. Bedömningen sker inomhus. Hjälm bör bäras av alla som leder/visar häst.

10. Rätt till ändringar förbehålles.

Hederspriser mottages tacksamt, kontakta Mirre Mikkola 070-484 13 93 eller mirremikkola@hotmail.com för uppgift vart dessa kan lämnas/skickas.

SFIC’s kontaktpersoner: Mirre Mikkola-Bergqvist 070-484 13 93, mirremikkola@hotmail.com och/eller Anette Bergström 076-311 19 12, info@shire.nu

Välkomna!