ic_logga_stor

 

Kallelse  SFIC’s  årsmöte 27/3 kl 10.00 

 

 

Årsmötet blir i år digitalt och ANMÄLAN BEHÖVS för att du skall få en länk o kunna ansluta till årsmötet.

Meddela någon i styrelsen att du vill ha länk. styrelsen@sfic.se

Poströstning skickas till ordföranden, adress:  SFIC, c/o Mirre Mikkola, Ekeby-Renholmsgården 1, 642 96 Malmköping , skall vara SFIC tillhanda senast 1 mars  märkt ”Poströst” och namnteckning krävs på poströsten. För röstning via ombud kan en på mötet närvarande medlem rösta för maximalt 2 icke närvarande medlemmar om godtagliga fullmakter finns, egenhändiga namnteckningar krävs. Poströster samt fullmakter skall vara ordf tillhanda senast 24/3. Glöm inte ange i vilka frågor fullmakten gäller.

Väl mött!

Styrelsen i SFIC

 

Följ oss gärna på Facebook!

Facebook för medlemmar.