Årsmöte 2021

ic_logga_stor

 

Kallelse  SFIC’s  årsmöte 28/3 kl 15.00 

 

 

Årsmötet blir i år digitalt och ANMÄLAN BEHÖVS för att du skall få en länk o kunna ansluta till årsmötet.

Meddela någon i styrelsen att du vill ha länk.

Poströstning skickas till ordföranden, adress:  SFIC, c/o Mirre Mikkola, Ekeby-Renholmsgården 1, 642 96 Malmköping , skall vara SFIC tillhanda senast 1 mars  märkt ”Poströst” och namnteckning krävs på poströsten. För röstning via ombud kan en på mötet närvarande medlem rösta för maximalt 2 icke närvarande medlemmar om godtagliga fullmakter finns, egenhändiga namnteckningar krävs.

Väl mött!

Styrelsen i SFIC

 

Följ oss gärna på Facebook!

Facebook för medlemmar.