Årsmöte 2019

ic_logga_stor

 

Kallelse  SFIC’s  årsmöte 2019

 

Plats: Lindesborgs bygdegård utanför Malmköping. (samma som förra året)

Datum: Lörd 16 mars 2019

Tid: 13.00

SFIC bjuder på fika från ca 10.00

Styrelsen har beslutat att bjuda samtliga medlemmar i SFIC på en föreläsning av hovslagare Micke Berg.

Micke är hovslagarmästare och legitimerad djursjukskötare och har jobbat på K 1, ATG och SLU, samt medverkat i forskningsstudier inom bla fölkorrigering och varmskoning.

Föreläsningen börjar kl 11.oo och håller på i ca 2 timmar. Därefter följer årsmöte.

FÖRANMÄLAN för föreläsningen, KRÄVS.

För ej medlemmar som önskar lyssna på föreläsningen kostar det 250:-pp, varvid medlemskap i SFIC ingår om så önskas.

Meddelande om deltagande kan lämnas till:  styrelsen@irishcobsociety.se   eller tel: 070-484 13 93.

Poströstning skickas till ordföranden, adress:  SFIC, c/o Mirre Mikkola, Ekeby-Renholmsgården 1, 642 96 Malmköping , skall vara SFIC tillhanda senast 13 mars  märkt ”Poströst” och namnteckning krävs på poströsten. För röstning via ombud kan en på mötet närvarande medlem rösta för maximalt 2 icke närvarande medlemmar om godtagliga fullmakter finns, egenhändiga namnteckningar krävs.

Väl mött!

Styrelsen i SFIC

 

 

 

Följ oss gärna på Facebook!

Facebook för medlemmar.