Årsmöte 2018

ic_logga_stor

 

 

 

Kallelse  SFIC’s  årsmöte 2018

 

Plats: Lindesborgs Bygdegård, Malmköping

Datum: Lörd 24 mars 2018

Tid: 13.00

SFIC bjuder på smörgås/kaka/kaffe/te från ca 12.30

Meddela gärna om ni kommer till styrelsen@irishcobsociety.se   eller tel: 070-484 13 93  så att vi kan beräkna inköp av tilltugg.

Poströstning skickas till ordföranden, adress:  SFIC, c/o Mirre Mikkola, Ekeby-Renholmsgården 1, 642 96 Malmköping , skall vara SFIC tillhanda senast 20 mars  märkt ”Poströst” och namnteckning krävs på poströsten. För röstning via ombud kan en på mötet närvarande medlem rösta för maximalt 2 icke närvarande medlemmar om godtagliga fullmakter finns, egenhändiga namnteckningar krävs.

Väl mött!

Styrelsen i SFIC

 

 

 

Följ oss gärna på Facebook!

Facebook för medlemmar.