Bli medlem

rodingben

Medlemsavgiften är 250 SEK och gäller med en röst per inbetalning. Familjemedlemskap kan tecknas om en i familjen är fullbetalande medlem, pris 100 kr per familjemedlem

Inbetalning före den 30/9 gäller för innevarande år. Inbetalning efter den 1/10 gäller för sista kvartalet + nästkommande år.

Medlemsavgiften inbetalas på Svenska Föreningen för Irish Cobs postgironr 34 54 53 – 5
Skriv ditt namn och din adress och gärna telefonnummer på talongen och texta tydligt. Betalas medlemsavgiften via internetbanken, glöm då inte ange uppgifterna i meddelanderutan!

För dig som bor utanför Sverige:

Självklart är du som bor utanför Sverige (men i Europa) välkommen som medlem.

Här är våra betalningsuppgifter:

BIC: NDEASESS

IBAN: SE16 9500 0099 6034 0345 4535