Årmöte 2017

ic_logga_stor

 

 

 

Kallelse  SFIC’s  årsmöte 2017

 

Plats: Djurgymnasiet, Trekantsvägen 7 i Liljeholmen.

Datum: Lördagen den 25 mars 2017

Tid: 13.00

SFIC bjuder på smörgås/kaka/kaffe/te från ca 12.30

Meddela gärna om ni kommer till styrelsen@irishcobsociety.se   eller tel: 070-484 13 93  så att vi kan beräkna inköp av tilltugg.

Poströstning skickas till ordföranden, adress:  SFIC, c/o Mirre Mikkola, Ekeby-Renholmsgården 1, 642 96 Malmköping , skall vara SFIC tillhanda senast 23 mars  märkt ”Poströst” och namnteckning krävs på poströsten. För röstning via ombud kan en på mötet närvarande medlem rösta för en icke närvarande medlem om godtaglig fullmakt finns, egenhändig namnteckning krävs.

Väl mött!

Styrelsen i SFIC

 

 

 

Följ oss gärna på Facebook!

Facebook för medlemmar.