Riks 2017

PROPOSITION

Riksutställning för Irish Cob, Irish Cob Partbred och American Curly

Utställning för Kaspisk häst och Rysk Basjkir

Lördag den 10 juni 2017, Örsta Kulle – Ryttarkamraterna Kumla

Domare Morgan Johnsson

Irish cob

Klasser:

1a. Föl födda år 2017

1b. Sto med föl vid sidan.

2. Ston födda år 2015 – 2016

3. Ston födda år 2013 – 2014

4. Ston födda år 2008 – 2012

5. Ston födda år 2007 och äldre

6. Hingstar/valacker födda år 2015 – 2016

7. Hingstar födda år 2013 – 2014

8. Valacker födda år 2010 – 2014

9. Hingstar födda år 2008 – 2012

10. Valacker födda år 2009 och äldre

11. Hingstar födda år 2007 och äldre

Irish cob partbred

12. Irish Cob Partbred, ston födda 2015 – 2016

13. Irish Cob Partbred, ston födda år 2014 och äldre

14. Irish Cob Partbred, hingstar/valacker födda 2015 – 2016

15. Irish Cob Partbred, hingstar/valacker födda år 2014 och äldre

Kaspisk häst

Klasser:

16a. Föl födda år 2017

16b. Sto med föl vid sidan.

17. Ston födda år 2015 – 2016

18. Ston födda år 2014 och äldre

19. Hingstar/valacker födda år 2015 – 2016

20. Hingstar födda år 2014 och äldre

21. Valacker födda år 2014 och äldre

Rysk Basjkir

Klasser:

22a. Föl födda år 2017

22b. Sto med föl vid sidan.

23. Ston födda år 2015 – 2016

24. Ston födda år 2014 och äldre

25. Hingstar/valacker födda år 2015 – 2016

26. Hingstar födda år 2014 och äldre

27. Valacker födda år 2014 och äldre

American Curly

Klasser:

28a. Föl födda år 2017

28b. Sto med föl vid sidan.

29. Ston födda år 2015 – 2016

30. Ston födda år 2013 – 2014

31. Ston födda år 2008 – 2012

32. Ston födda år 2007 och äldre

33. Hingstar/valacker födda år 2015 – 2016

34. Hingstar födda år 2014 och äldre

35. Valacker födda år 2014 och äldre

Övrigt

36. Young handler klass, för dig upp till 26 år.

37. Box, övernattning fredag-lördag

38. Dagbox

39. Ridprov (endast ston)

 

1. Anmälningstiden går ut onsdag den 20 maj 2017.

2. Utställningen är öppen för alla svenskregistrerade Irish Cob, Irish cob partbred, Kaspisk häst, Rysk Basjkir och American Curly

Högdräktiga ston (månad 9-11) får ej deltaga.

3. Anmälan sker i första hand via internetanmälan på www.svehast.se .

4. För att ej ännu svenskregistrerade Irish cobs skall få deltaga på Riksutställningen skall registreringshandlingar vara inskickade till SH senast 1 maj 2017, för de hästar som ännu ej har ett svenskt registreringsnummer men är under registrering sändes anmälan till Sanna Karlsson, Hebron 221, 740 45 Tärnsjö, sannak2@hotmail.com

5. Riksutställningen är avelsvärdegrundande för Irish Cob ston, Kaspisk häst ston, Rysk Basjkir ston och American Curly ston.

6. Anmälningsavgiften för hästar födda 2015, 2016 och 2017 är: Icke medlem 350 kr. Medlem i SFIC, SACHF, SCHA eller SBF: 250 kr/häst. För övriga hästar är anmälningsavgiften: Icke medlem 500 kr/häst. Medlem i SFIC, SACHF, SCHA eller SBF: 400 kr/häst

Young handler klass, för dig upp till 26 år. Hästen skall vara anmäld i någon utav övriga klasser, dock får ej hingstar visas i denna klass, om lånehäst önskas istället för hingst, maila Tina Sjöholm (tinanygard@live.se). När ni anmäler till ordinarie klass, skriv även med klassnumret för young handler i rutan för klass och i rutan för ’ryttare/kusk’ skriv namn på handlern och födelseår. YH-klassen är kostnadsfri för våra ungdomar.

Ridprov: 150 kr.

Box kan erbjudas till en kostnad av: 300 kr/dag eller 500 kr/dygn

Box bokas och betalas tillsammans med anmälan.

Anmälningsavgift samt ev avgifter för ridprov och box betalas in på pg 34 54 53-5 (ange ägare/fodervärd och hästnamn).

Pga begränsat antal boxar är prioriteringsordningen långväga gäster, hingstar, ston med föl. Resterande hästar ställs i köordning där först till kvarn gäller.

Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga i utställningen.Efteranmälningar mottages eventuellt mot dubbla anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg/läkarintyg.

7. Utställningen börjar med klass 1 kl. 10.00, med reservation för ev. ändringar.

8. Domare är Morgan Johnsson, Svenljunga.

9. Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär vid parkeringen före urlastning.

10. Hästar födda 2016 eller tidigare bör från och med urlastningen ledas och visas i träns. 1-åriga ston och valacker får dock visas i grimma.

11. Enklare servering finns på platsen. Bedömningen sker utomhus i gruspaddock, vid dåligt väder kan det bli inflyttat till ridhus. Hjälm skall bäras av alla som leder/visar häst

12. Rätt till ändringar förbehålles.

Hederspriser mottages tacksamt, priserna skall vara SFIC tillhanda senast 15 maj så att pris kan planeras in i någon utav klasserna, kontakta Mirre Mikkola 070-484 13 93 eller mirremikkola@hotmail.com

SFIC’s kontaktperson: Tina Sjöholm 070-286 43 62, tinanygard@live.se

Välkomna!